Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:dokladyostudiu:dokladyoabsolvovanistudia

Doklady o absolvování studia

Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu vydává univerzita podle jednotného vzoru; bližší podrobnosti stanovuje směrnice rektora.
Jde o veřejné listiny, které jsou opatřeny státním znakem České republiky. Univerzita je vydává při slavnostním akademickém obřadu promoce.

Promoce

Doklady o absolvování studia lze převzít na příslušném studijním oddělení.
Pokud absolvent přijme nabídku převzetí dokladů o řádném ukončení studia při slavnostním akademickém obřadu promoce, je tato skutečnost zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 300,- Kč. podle platné směrnice rektora

:!: :!: Na promoci je nutné se registrovat prostřednictvím Absolventského portálu

Vysokoškolský diplom

Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studia ve studijním programu a je vydávaný v jazyce, ve kterém je příslušný studijní program akreditován.

Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu obdrží každý absolvent studia ve studijním programu automaticky spolu s diplomem.
Tento dvojjazyčný dokument shrnuje v češtině a angličtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. V případě, že jazyk výuky a jazyk hodnocení studia byl podle platného studijního plánu studijního programu pro různé předměty různý, bude zde tato skutečnost uvedena.

Vzor dodatku k diplomu

Vydávání nových dokladů o absolvování studia

Nový doklad o absolvování studia může být vydáván v těchto případech:

  • z důvodu uvedení chybných údajů
  • při změně genderové identity
  • při ztrátě nebo zničení původního dokladu (vydává se duplikát).

Poplatky za administrativní úkony spojené s vydáním nového dokladu/duplikátu upravuje směrnice rektora. K podání žádosti o duplikát lze využít tento formulář.

student/dokladyostudiu/dokladyoabsolvovanistudia.txt · Poslední úprava: 2017/05/23 15:04 autor: simeckova