Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:organizacestudia:akademickyrok

Akademický rok

Akademický rok trvá 12 měsíců a člení se na dva semestry - zimní a letní. Začátek stanoví rektor - viz Harmonogram akademického roku

Každý semestr se dělí zpravidla na období výuky, zkušební období a období prázdnin. V době hlavních prázdnin lze konat zejména kurzy vyplývající ze studijních programů a odborné praxe.

Mimo období určené tímto harmonogramem může probíhat pouze výuka v kombinované formě studia a státní závěrečné zkoušky, pokud to stanoví pro příslušný akademický rok děkan/ředitel svým rozhodnutím. Další termíny průběhu akademického roku mohou být stanoveny pokynem děkana/ředitele. Bližší termíny mohou stanovovat Harmonogramy akademického roku fakulty nebo ústavu

:!: kredity za zapsané předměty musí mít student splněny do konce akademického roku

:!: maximální doba studia (tj. standardní doba studia + 2 akademické roky - u doktorského studia může být stanoveno odlišně) se prodlužuje do konce příslušného akademického roku, pokud uplyne v průběhu posledních třech měsíců akademického roku. Maximální doba je vždy u příslušného studijního programu uvedena, vidíte ji po přihlášení na portále Portál IS STAG

student/organizacestudia/akademickyrok.txt · Poslední úprava: 2018/11/16 16:08 autor: sim0004