Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:organizacestudia:formyvzdelavacicinnosti

Formy vzdělávací činnosti

Formy vzdělávací činnosti upravuje čl. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě

Organizované formy (přednášky, cvičení, semináře, exkurze, praxe, laboratoře, tvůrčí dílny, plenéry, projekty a tutoriály) doplňují konzultace a samostatné studium. Účast studentů na přednáškách je doporučená, účast na ostatních formách organizované vzdělávací činnosti je povinná.

:!: Studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné formy vzdělávací činnosti zúčastnit, může vyučující určit náhradní způsob splnění studijních povinností.

:!: :!: Nejpozději v prvním týdnu výuky v semestru je každý vyučující povinen zveřejnit program předmětu, kterým vyhlašuje podmínky pro udělení zápočtu a konání zkoušky, jež nelze v průběhu semestru měnit:

  • požadavky na studenta v průběhu semestru,
  • podmínky pro udělení zápočtu a rámcové podmínky a charakteristiku konání zkoušky,
  • seznam literatury k samostatnému studiu.
student/organizacestudia/formyvzdelavacicinnosti.txt · Poslední úprava: 2018/11/29 14:05 autor: sim0004