Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:organizacestudia:kreditnisystem

Kreditní systém

Kreditní systém vychází z principů Evropského systému převodu kreditů (European Credit Transfer System, ECTS), standardní tempo studia stanovuje splnění 30 kreditů za semestr, 60 kreditů za akademický rok.

:!: V průběhu studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku standardní doby studia ve skladbě dané studijním programem a příslušným studijním plánem.

Kredit je vlastně jednotkou náročnosti, kterou se měří a oceňuje objem práce, který musí student průměrně vynaložit na úspěšné zvládnutí předmětu, jeden kreditní bod představuje studijní zátěž zhruba 25-30 hodin (požadovaný objem práce studenta za rok v rozsahu 1500 - 1800 hodin).

:!: Tentýž předmět má stejné kreditní ohodnocení pro všechny studenty bez ohledu na status předmětu - ten je dán jeho zařazením ve studijním programu a může být pro různé studijní obory odlišný.

Kdy získává student získává kredity za předmět?
Až po splnění všech stanovených podmínek - po splnění zápočtu nebo až po složení zkoušky s výsledkem alespoň „E“ (dostatečně/sufficient, číselná hodnota 3).

:!: Pozor :!:

  • Předmět musí student úspěšně absolvovat v tom akademickém roce, ve kterém si jej zaregistroval, a to nejpozději do termínu daného harmonogramem příslušného akademického roku.
  • Za daný předmět může student v daném studijním programu získat kredity pouze jednou, pokud není ve studijním plánu akreditovaného studijního programu uvedena výjimka umožňující zisk kreditů opakovaně.
student/organizacestudia/kreditnisystem.txt · Poslední úprava: 2017/05/09 12:18 autor: simeckova