Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:organizacestudia:studijniplan

Studijní plán

Blíže viz čl. 5 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě

Co studijní plán stanovuje?

  • časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů
  • formu a jazyk jejich studia
  • způsob ověření studijních výsledků.

Status jednotlivých předmětů

Předměty povinné musí student úspěšně absolvovat (v rámci určité etapy studia nebo celkového studia),
Předměty povinně volitelné musí student úspěšně absolvovat ve stanovené skladbě nebo podle studijních plánů v dané skupině.
Předměty volitelné si student volí libovolně v rámci studijních programů stejného typu.

Studijní plán standardní a osobní

Pokud student studuje podle standardního vzorového studijního plánu, má zajištěno ideální rozvržení předmětů do jednotlivých ročníků a semestrů tak, aby studium absolvoval ve standardní době. Pokud si student zvolí pro daný akademický rok svůj osobní studijní plán, samostatně v něm určuje svoji studijní zátěž, přičemž musí respektovat podmínky kreditního systému a zveřejněných rozvrhových akcí.

Individuální studijní plán

je určen pro studenta

  • zvláště nadaného s vynikajícími studijními výsledky pro zkrácení celkové doby studia nebo souběžné studium
  • s vynikajícími studijními výsledky podílející se na vědecké činnosti univerzity
  • s velmi dobrými studijními výsledky, který v umělecké, sportovní nebo obdobné činnosti reprezentuje univerzitu na celostátní a mezinárodní úrovni
  • aktuální zdravotní stav mu znemožňuje standardní režim studia
  • pečující o dítě do 4 let věku s uznanou dobou rodičovství
  • pečující o dítě, osobu blízkou, nebo jinou osobu, která s nimi žije ve společné domácnosti.

Další výjimky ze standardního studijního plánu

upravuje § 54a zákona o vysokých školách:

:!: :!: K uplatnění práva na výjimky ze standardního režimu studia (individuální plán, prodloužení lhůt) je vždy třeba podat písemnou žádost na příslušné studijní oddělení

student/organizacestudia/studijniplan.txt · Poslední úprava: 2018/11/29 13:45 autor: sim0004