Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:organizacestudia:studijniprogram

Studijní program

Studium na vysoké škole probíhá v příslušném studijním programu, aktuální přehled je k dispozici ve veřejné části internetových stránek univerzity.

:!: Novela zákona o vysokých školách ruší dosavadní členění na studijní obory, tyto jsou akreditovány minimálně do 31. srpna 2019, pokud není v rozhodnutí o akreditaci uvedeno jinak.

Součásti studijního programu

Forma studia

na Slezské univerzitě je zpravidla prezenční nebo kombinovaná; prezenční forma vyžaduje přímou účast studena na výuce (dříve denní studium). Kombinovaná forma v sobě zahrnuje část prezenční a distanční (obvykle formou e-learningu, dříve dálkové studium), u jednotlivých studijních programů může být různá. Bližší informace ke konkrétnímu studiu je třeba ověřit na příslušném studijním oddělení.

Každý studijní program má svého garanta, který zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej. Každý studijní program má stanovenou standardní a maximální dobu studia.

Standardní doba studia

je stanovena v rozhodnutí o akreditaci v souladu se zákonem.

Maximální doba studia

je zpravidla o dva akademické roky delší než standardní doba studia v příslušném studijním programu.
:!: Pro bakalářské a magisterské studium platí, že pokud standardní doba studia zvětšená o dva roky uplyne v průběhu posledních tří měsíců akademického roku, prodlužuje se maximální doba studia do konce tohoto akademického roku.
:!: Co se do maximální doby studia nezapočítává?

  • doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství
  • období, kdy bylo studium přerušeno.
student/organizacestudia/studijniprogram.txt · Poslední úprava: 2017/05/21 20:33 autor: simeckova