Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:overovanivysledkuahodnocenistudia:overovanivysledkustudia

Ověřování výsledků a hodnocení studia

Studijní výsledky se ověřují průběžným hodnocením studia, celkovým hodnocením předmětu a nebo celkovým hodnocením studia při zakončení státní závěrečnou zkouškou.

Evidence výsledku hodnocení

Evidenci studijních výsledků studenta vede příslušné studijní oddělení, údaje vkládá příslušný vyučující nejpozději do 5 dnů od vykonání zápočtu nebo zkoušky do studijního informačního systému.

Povinnosti studenta

  • při hodnocení studia se prokázat platným průkazem studenta opatřeným aktuální fotografií
  • v rámci studia a při ověřování studijních výsledků využívat jednotný studijní informační systém
  • v rámci studia a při ověřování studijních výsledků využívat svůj studentský e-mailový účet.

Práva studenta

  • v předmětu, pro který je studijním plánem předepsán zápočet i zkouška, konat zkoušku až po vykonání zápočtu
  • v případě písemné formy ověřování studijních výsledků prohlédnout si opravenou práci nejpozději do 30 dnů ode dne vložení výsledku hodnocení studia do studijního informačního systému
  • na opravu zjištěných nesrovnalostí nebo doplnění chybějících údajů u příslušného vyučujícího nejpozději do pěti pracovních dnů následujících po posledním dni příslušného akademického roku .

:!: Pozor :!:
K prokázání výsledků studia je rozhodující tištěný výstup ze studijního informačního systému a na výsledky hodnocení studia neevidované ve studijním informačním systému nejpozději k datu kontroly splnění studijních povinností se pohlíží jako na nevykonané :!:

student/overovanivysledkuahodnocenistudia/overovanivysledkustudia.txt · Poslední úprava: 2017/05/21 20:36 autor: simeckova