Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:poplatky:vymahanipoplatku

Vymáhání poplatku za studium

:!: Rozhodnutí o vyměření poplatku je exekučním titulem!

V případě, že poplatek není uhrazen ve stanoveném termínu ani na základě písemné výzvy, příslušné podklady jsou postoupeny advokátovi k dalšímu vymáhání v rámci exekuce - k neuhrazené částce se připočítává náhrada nákladů právního zastoupení a případné exekuční náklady. Dlužník je již povinen komunikovat s příslušným exekutorem, univerzita nemůže nic dalšího v této věci činit.

Podrobnosti upravuje Pokyn kvestora k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Souhrné informace k poplatkům ve veřjené části internetových stránek univerzity.

student/poplatky/vymahanipoplatku.txt · Poslední úprava: 2018/12/03 15:32 autor: sim0004