Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:poplatky:vymahanipoplatku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:poplatky:vymahanipoplatku [2018/12/03 15:31]
sim0004
student:poplatky:vymahanipoplatku [2018/12/03 15:32] (aktuální)
sim0004
Řádek 5: Řádek 5:
 V případě, že poplatek není uhrazen ve stanoveném termínu ani na základě písemné výzvy, příslušné podklady jsou postoupeny advokátovi k dalšímu vymáhání v rámci exekuce - k neuhrazené částce se připočítává náhrada nákladů právního zastoupení a případné exekuční náklady. Dlužník je již povinen komunikovat s příslušným exekutorem, univerzita nemůže nic dalšího v této věci činit. V případě, že poplatek není uhrazen ve stanoveném termínu ani na základě písemné výzvy, příslušné podklady jsou postoupeny advokátovi k dalšímu vymáhání v rámci exekuce - k neuhrazené částce se připočítává náhrada nákladů právního zastoupení a případné exekuční náklady. Dlužník je již povinen komunikovat s příslušným exekutorem, univerzita nemůže nic dalšího v této věci činit.
  
-Podrobnosti upravuje [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​docs/​metodicky-pokyn-kvestora-k-poplatkum-verze-2016|Pokyn kvestora k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů]]+Podrobnosti upravuje [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​docs/​metodicky-pokyn-kvestora-k-evidenci-poplatku-spojenych-se-studiem|Pokyn kvestora k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů]]
  
 [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenipoplatky|Souhrné informace k poplatkům]] ve veřjené části internetových stránek univerzity. [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenipoplatky|Souhrné informace k poplatkům]] ve veřjené části internetových stránek univerzity.
student/poplatky/vymahanipoplatku.txt · Poslední úprava: 2018/12/03 15:32 autor: sim0004