Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:poplatky:vymerenipoplatku

Vyměření poplatku

:!: Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách se vyměřuje vždy písemně a zasílá se prostřednictvím poštovních služeb
:!: Student je povinen hradit poplatky za studium a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši.

Komu se vyměřuje

Zákon stanoví, že poplatek za studium se vyměřuje studentovi, který studuje ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
Podkladem jsou údaje ze systému Sdružené informace matrik studentů.

Jaká doba studia se započítává

Do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách

Jaká období se nezapočítávají

  • předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu
  • pouze jednou se započítávají souběžná studia (tj. období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně)
  • od celkové doby studia se odečítá uznaná doba rodičovství

Odvolací řízení

:!: Proti rozhodnutí se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení s využitím příslušného formuláře.
Odvolacím správním orgánem je rektor, který přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity a fakulty.
:!: Rozhodnutí rektora je konečné a není proti němu opravných prostředků!

V souladu se Statutem univerzity lze poplatek snížit, prominout, určit poměrnou část, případně povolit splátky nebo odložit termín splatnosti.
:!: Informace prorektora pro studijní a sociální záležitosti k rozmezí úlev na poplatcích za nadstandardní dobu studia

student/poplatky/vymerenipoplatku.txt · Poslední úprava: 2018/11/29 14:01 autor: sim0004