Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:specifickevzdelavacipotreby:legislativa

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:specifickevzdelavacipotreby:legislativa [2018/11/29 13:51]
sim0004
student:specifickevzdelavacipotreby:legislativa [2018/12/03 16:12] (aktuální)
sim0004
Řádek 8: Řádek 8:
     *[[https://​zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-108|Zákon o sociálních službách]]\\     *[[https://​zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-108|Zákon o sociálních službách]]\\
     *[[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​vvzpo/​dokumenty/​umluva-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim--70247/​|Úmluva o právech osob se zdravotním postižením]]\\     *[[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​vvzpo/​dokumenty/​umluva-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim--70247/​|Úmluva o právech osob se zdravotním postižením]]\\
-    *[[http://​www.msmt.cz/​file/39894_1_1/|Pravidla financování MŠMT pro rok 2017]]+    *[[http://​www.msmt.cz/​vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1|Pravidla financování MŠMT pro příslušný kalendářní ​rok]]
  
 Předpisy na Slezské univerzitě:​ Předpisy na Slezské univerzitě:​
student/specifickevzdelavacipotreby/legislativa.txt · Poslední úprava: 2018/12/03 16:12 autor: sim0004