Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:stipendia [2018/12/03 15:33]
sim0004
student:stipendia [2018/12/03 15:48] (aktuální)
sim0004
Řádek 24: Řádek 24:
   * při prokazatelném neplnění [[student:​pravaapovinnostistudenta:​povinnostistudenta|povinností studenta]]   * při prokazatelném neplnění [[student:​pravaapovinnostistudenta:​povinnostistudenta|povinností studenta]]
   * v případě prokázaného [[student:​pravaapovinnostistudenta:​sankce|disciplinárního přestupku]]   * v případě prokázaného [[student:​pravaapovinnostistudenta:​sankce|disciplinárního přestupku]]
-Výplata stipendia je ukončena k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci, v němž nebyly splněny podmínky pro přiznání stipendia, pokud není ve [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/stipendia/Stipendijni-rad|Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě]] uvedeno jinak.+Výplata stipendia je ukončena k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci, v němž nebyly splněny podmínky pro přiznání stipendia, pokud není ve [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/cul/839145f7-aae5-4c1a-97b8-3b3426b7f956|Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě]] uvedeno jinak.
 ====Druhy stipendií==== ====Druhy stipendií====
   * [[student:​stipendia:​ubytovacistipendia|Ubytovací stipendium]]   * [[student:​stipendia:​ubytovacistipendia|Ubytovací stipendium]]
student/stipendia.txt · Poslední úprava: 2018/12/03 15:48 autor: sim0004