Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia:socialnistipendia

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:stipendia:socialnistipendia [2018/12/03 15:51]
sim0004
student:stipendia:socialnistipendia [2018/12/03 15:55] (aktuální)
sim0004
Řádek 11: Řádek 11:
 **[[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenisocialnistipendia|Souhrnné informace]]** jsou k dispozici rovněž na stránkách univerzity.\\ **[[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenisocialnistipendia|Souhrnné informace]]** jsou k dispozici rovněž na stránkách univerzity.\\
 Sociální stipendium je stipendium přiznané [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1998-111#​f1862304|podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách]] studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu.\\ Sociální stipendium je stipendium přiznané [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1998-111#​f1862304|podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách]] studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu.\\
-Podrobnosti o formě, náležitostech a termínech pro podávání žádostí o ubytovací stipendium jsou stanoveny [[http://​www.slu.cz/​slu/cz/studium/​docs/​mpr-1-2016-podavani-zadosti-o-socialni-stipendium|Metodickým pokynem rektora pro příslušný akademický rok]]\\+Podrobnosti o formě, náležitostech a termínech pro podávání žádostí o ubytovací stipendium jsou stanoveny [[https://​www.slu.cz/​file/cul/2ea8a481-0ffc-44e4-8f5b-353d70e72023|Metodickým pokynem rektora pro příslušný akademický rok]]\\
 ====Na jaké období se přiznává sociální stipendium==== ====Na jaké období se přiznává sociální stipendium====
 Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce na období září až červen a vyplácí se zpětně ve dvou splátkách;​ za období září až prosinec a leden až červen; a to za každý celý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání tohoto stipendia. Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce na období září až červen a vyplácí se zpětně ve dvou splátkách;​ za období září až prosinec a leden až červen; a to za každý celý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání tohoto stipendia.
student/stipendia/socialnistipendia.txt · Poslední úprava: 2018/12/03 15:55 autor: sim0004