Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:uznanadobarodicovstvi

Uznaná doba rodičovství

Uznaná doba rodičovství je způsob, jak v rámci studia zohlednit skutečnost, že student je rodič nebo osoba, která převzala dítě do nahrazující péče a čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Uznaná doba rodičovství je definovaná v ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách, následně se promítá do určování maximální doby studia, poplatků za studium, přerušení studia či prodloužení lhůty pro plnění povinností studentů.

:!: Uznaná doba rodičovství se odečítá od celkové doby studia, která se vypočítá podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách, a je podkladem pro stanovení povinnosti hradit poplatek za studium, studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

:!: Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do maximální doby studia.

:!: :!: Nárok na uznanou dobu studia není automatický, studenti jsou povinni za účelem uplatnění práv plynoucích z uznané doby rodičovství podat prostřednictvím příslušného studijního oddělení písemné oznámení Oznámení o uznané době rodičovství

O evidenci uznané doby rodičovství může požádat matka i otec dítěte současně.

student/uznanadobarodicovstvi.txt · Poslední úprava: 2023/08/21 14:19 autor: sim0004

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki