Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:uznanadobarodicovstvi:naroknauznanoudobu

Nárok na uznanou dobu rodičovství

Nárok na uznanou dobu rodičovství vychází ze zákoníku práce, § 195-198:

Mateřská dovolená

Minimální čerpání je v délce 14 týdnů, maximální 28 týdnů (1 dítě), 37 týdnů (2 a více dětí).
:!: Nástup je zpravidla 6 týdnů, nejdříve však 8 týdnů před očekávaným datem porodu.

Specifické případy nastávají, pokud je před porodem čerpáno méně než 6 týdnů § 195 odst. 3 zákoníku práce nebo se dítě narodilo mrtvé § 195 odst. 4 zákoníku práce.
Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena § 198 odst. 2 zákoníku práce před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

Zákoník práce v § 197 upravuje i případy, kdy se jedná o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. V těchto případech je mateřská dovolená kratší (22 týdnů u jednoho dítěte, 31 týdnů u dvou a více dětí), maximálně trvá do dosažení 1 roku věku.
Rodičovská dovolená při náhradní péči trvá zpravidla do 3 let věku dítěte, minimálně však 22 týdnů.

:!: Výše uvedené informace jsou uvedeny ve zkrácené podobě, rozhodující pro stanovení nároku je aktuální znění příslušných ustanovení zákoníku práce.

student/uznanadobarodicovstvi/naroknauznanoudobu.txt · Poslední úprava: 2017/05/21 21:21 autor: simeckova