Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


studentManuál pro studenty je webový průvodce studiem na Slezské univerzitě v Opavě. Obsahově koresponduje zejména s aktuálním zněním Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě a obsahuje případné další organizační záležitosti. Manuál je tematicky vytvořen tak, aby obsahoval řešení základních problematik, se kterými se studenti na univerzitě často setkávají. Neřeší specifika jednotlivých součástí, ale celouniverzitně platná pravidla. Pokud zde některá informace chybí nebo je nejasná, příslušné informace Vám podají na Vašem studijním oddělení.

Student je uchazeč přijatý ke studiu zapsaný do studia na příslušné fakultě nebo vysokoškolském ústavu.

Informační systém Slezské univerzity najdete na adrese https://is.slu.cz/
Pro autentizovaný přístup k službám potřebujete znát své přihlašovací údaje z Centrálního registru osob.
V případě potíží vám pomohou Správci systému.
Při problémech s heslem se řiďte pokyny zde

Průvodce studiem se týká především těchto základních problematik:Manuál se průběžně upravuje.
V případě pochybností kontaktujte příslušné studijní oddělení fakulty nebo ústavu


Vaše podněty a dotazy obecného charakteru zasílejte na hana.simeckova@slu.cz

student.txt · Poslední úprava: 2023/06/06 09:10 autor: sim0004

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki