Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:dorucovani

Doručování žádostí a dalších dokumentů univerzitě nebo jejím součástem

Doručování žádostí a dalších dokumentů může být blíže upraveno pro konkrétní případ vnitřními předpisy univerzity nebo dalšími vnitřními normami, případně analogicky na úrovni fakulty nebo vysokoškolského ústavu, v pochybnostech kontaktujte příslušné studijní oddělení.

Doručování písemností studentům a uchazečům

student/dorucovani.txt · Poslední úprava: 2022/02/21 13:02 autor: sim0004

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki