Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:specifickevzdelavacipotreby

Specifické vzdělávací potřeby

Kvalita a rovnost v přístupu k vysokoškolskému vzdělání zájemcům o studium se speciálními potřebami a již studujícím studentům se speciálními potřebami, jež vyplývají z jejich zdravotního postižení, je koordinována v rámci činnosti Poradenského centra.

Poradenství a služby jsou určeny studentům s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s poruchami řeči, s kombinovaným postižením, se specifickými poruchami učení a chování, s chronickým somatickým onemocněním, v dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu, případně se sociálním a ekonomickým znevýhodněním.

student/specifickevzdelavacipotreby.txt · Poslední úprava: 2022/02/21 13:18 autor: sim0004

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki