Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:specifickevzdelavacipotreby

Specifické vzdělávací potřeby

Kvalita a rovnost v přístupu k vysokoškolskému vzdělání zájemcům o studium se speciálními potřebami a již studujícím studentům se speciálními potřebami, jež vyplývají z jejich zdravotního postižení, je koordinována v rámci činnosti Poradenského a kariérního centra.

Poradenství a služby jsou určeny studentům s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s poruchami řeči, s kombinovaným postižením, se specifickými poruchami učení a chování, s chronickým somatickým onemocněním, v dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu, případně se sociálním a ekonomickým znevýhodněním.

student/specifickevzdelavacipotreby.txt · Poslední úprava: 2018/11/29 13:46 autor: sim0004