Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:specifickevzdelavacipotreby:studenti

Studenti se specifickými potřebami

Podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami probíhá zejména v rámci činnosti jednotlivých center, která se nacházejí v Opavě i v Karviné.

Nabídka služeb respektuje individuální potřeby a zájmy klientů/studentů se specifickými potřebami.
Dle aktuálních požadavků a možností jsou k dispozici tlumočnické služby znakového jazyka, asistenční služby, služby individuální výuky, pomoc při orientaci na webu SU, zpřístupňování studijních materiálů v různých formátech pro překonání informačního deficitu studentům se smyslovým postižením a pro různé způsoby četby (v centru k dispozici SW s hlasovým výstupem a ZoomTextem, přenosná kamerová lupa, speciální klávesnice pro zrakové vady a pro potíže s jemnou motorikou, diktafony aj.), kopírování dokumentů, tištění na speciálních tiskárnách, doplňování knihovního fondu SU o literaturu o osobách se zdravotním postižením, obsluha speciální techniky pro smyslově postižené včetně zápůjční služby, možnost využití počítačové techniky a studijních materiálů centra ke studijním účelům.

:!: Samozřejmostí je diskrétnost veškerých služeb a použití poskytnutých osobních údajů i údajů o zdravotním stavu pouze pro účely čerpání služeb Poradenského a kariérního centra, procesu projednávání žádosti o individuální studijní plán, případně dalších zohlednění specifických potřeb v rámci studia.

student/specifickevzdelavacipotreby/studenti.txt · Poslední úprava: 2018/11/29 13:50 autor: sim0004