Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:dorucovani:dorucovanirozhodnuti

Doručování rozhodnutí

Doručování datovou schránkou

 • lze doručit, pokud uchazeč nebo student datovou schránkou disponuje a univerzitě ji nahlásil
 • doručeno je okamžikem platného přihlášení oprávněné osoby do datové schránky
 • nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky, za platné doručení je považován 10. den následující po dni vložení

Doručování prostřednictvím poštovních služeb

 • doručuje se, pokud není možné doručovat prostřednictvím datové schránky
 • zasílá se doporučenou zásilkou do vlastních rukou adresáta na adresu, kterou student či uchazeč uvedl jako adresu pro doručování
 • adresátům s trvalým pobytem mimo území České republiky se doručuje na adresu trvalého pobytu
 • při nepřevzetí zásilky je doručeno 10. dnem po uložení zásilky (den uložení se nezapočítává)

Doručování prostřednictvím elektronického informačního systému

 • studentům se doručují rozhodnutí ve věcech uvedených v ustanovení § 68 odst. 1 písm. a), b), a d), kterým se vyhovuje žádosti a rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle § 68 odst. 1 písm. e)
 • studentovi může být doručována výzva k vyjádření se k podkladům
 • uchazečům se doručují písemnosti vydané v řízení podle ustanovení § 50 zákona o vysokých školách, jimiž je vyhověno žádosti o přijetí ke studium, uchazeč ale musí s tímto způsobem doručení souhlasit předem na přihlášce

Osobní převzetí písemnosti

 • v případě zájmu studenta po předchozí domluvě u příslušného studijního referenta příslušného studijního oddělení
 • okamžikem osobního převzetí je písemnost doručena.
student/dorucovani/dorucovanirozhodnuti.txt · Poslední úprava: 2017/10/30 16:44 autor: sim0004