Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:dorucovani:prekazkyvdorucovani

Překážky v elektronickém doručování

  • nefunkční datová schránka

Překážky v doručování poštou

  • nemožnost doručení z důvodu neznámého pobytu
  • pošta nemohla zanechat oznámení/výzvu k převzetí písemnosti
  • bylo doručováno do ciziny a písemnost se vrátila
  • adresát nemá schránku, popř. nemá označenou schránku a není zastižen

Náhradní způsoby doručení

  • při nefunkční datové schránce je doručeno fikcí - 10. dnem od vložení
  • při překážkách v doručení poštou se bude doručovat prostřednictvím vyvěšení veřejné vyhlášky - 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky je doručeno.

:!: Písemnosti doručené veřejnou vyhláškou se zveřejňují na Úřední desce univerzity

student/dorucovani/prekazkyvdorucovani.txt · Poslední úprava: 2018/12/03 15:29 autor: sim0004