Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:poplatky:udajeplatba

Údaje pro platbu poplatku

Údaje pro platbu jsou vždy uvedena v rozhodnutí o vyměření.

:!: S účinností od 1. 9. 2017 lze hradit pouze bezhotovostní platbou!

Hradí se na účet rektorátu univerzity: ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-0209702433/0300.

Další údaje:

  • Variabilní symbol platby je stanoven ve formátu XXXXYYYYRR na základě těchto pravidel:

XXXX = 0175 pro Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě; 0275 pro Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné; 0375 pro Matematický ústav v Opavě; 0475 pro Fakultu veřejných politik v Opavě
YYYY = 0003
RR = dvojčíslí vymezující akademický rok (např. 16 pro akademický rok 2016/2017)

  • Specifický symbol je stanoven jednotně pro všechny občany ČR jako rodné číslo uvedené bez lomítka. V ostatních případech se uvádí pseudorodné číslo, bylo-li přiděleno při podání elektronické přihlášky ke studiu nebo rodný kód, pod kterým je student evidován v matrice SIMS.
  • Konstantní symbol pro platbu převodem = 558.

:!: V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN.

Kód BIC má tvar CEKOCZPP. IBAN má hodnotu CZ37 0300 0080 1002 0970 2433.

student/poplatky/udajeplatba.txt · Poslední úprava: 2017/05/27 21:22 autor: simeckova