Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:uznanadobarodicovstvi:evidenceuznanedoby

Evidence uznané doby rodičovství

Evidenci uznané doby rodičovství zaznamenávají na příslušném studijním oddělení do výkazu o studiu, do matriky studentů a do informačního systému STAG.

Písemná žádost o zohlednění uznané doby rodičovství musí splňovat zejména tyto náležitosti:

:!: Relevantní doklady musí být doloženy jako úředně ověřené kopie (případně originály nebo stejnopisy).

:!: Student má povinnost písemně oznámit příslušnému studijnímu oddělení bez zbytečného odkladu případné změny data, do kdy má uznaná doba rodičovství trvat.

student/uznanadobarodicovstvi/evidenceuznanedoby.txt · Poslední úprava: 2018/03/28 14:40 autor: sim0004