Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:overovanivysledkuahodnocenistudia:celkovehodnocenistudia

Celkové hodnocení studia

Celkové hodnocení studia vyjadřuje úspěšnost v průběhu celého studia, uzavírá se po ukončení státních závěrečných zkoušek, a klasifikuje se:

  • prospěl s vyznamenáním, pokud vážený studijní průměr za celou dobu studia byl nižší nebo roven 1,50 a všechny části státní závěrečné zkoušky byly klasifikovány stupněm „A“
  • prospěl, pokud bylo studium ukončeno řádně státní závěrečnou zkouškou, ale nebyly splněny podmínky pro prospěl s vyznamenáním
  • neprospěl tehdy, pokud některá část státní závěrečné zkoušky byla hodnocena známkou „F“.
student/overovanivysledkuahodnocenistudia/celkovehodnocenistudia.txt · Poslední úprava: 2017/05/14 21:41 autor: simeckova