Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:overovanivysledkuahodnocenistudia:zapocet

Zápočet

Kdy se uděluje?
Za splnění požadavků, které pro jeho získání zveřejní vyučující každého předmětu. Jsou zpravidla k dispozici rovněž v Portálu IS STAG u každého předmětu.

Kdo uděluje?
Vyučující, který vyučuje příslušný předmět, pokud výjimečně vedoucí ústavu, katedry, institutu nebo jiného pracoviště nestanoví jinak.

Řádný termín

Zpravidla ve zkušebním období stanoveném harmonogramem daného akademického roku, po dohodě s vyučujícím i mimo toto období, nejpozději však do konce příslušného akademického roku.

Opravný termín

Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, určí vyučující opravný termín, nejpozději však do konce příslušného akademického roku.

Druhý opravný termín

Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet z předmětu ani v opravném termínu, určí vyučující druhý opravný termín opět nejpozději však do konce příslušného akademického roku.
:!: Pokud je zápočet registrovaný opakovaně, podmínky pro splnění zápočtu se plní před tříčlennou komisí.

Kdy je možná omluva?

Student má právo se ze stanoveného termínu pro získání zápočtu odhlásit nejpozději 24 hodin předem, pokud se nedohodne s vyučujícím jinak - je bráno tak, jako kdyby nebyl na stanovený termín přihlášen.
:!: Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se může omluvit i dodatečně, nejpozději však do pátého dne od termínu určeného pro získání zápočtu. O důvodnosti omluvy rozhodne vyučující.

student/overovanivysledkuahodnocenistudia/zapocet.txt · Poslední úprava: 2017/05/21 20:38 autor: simeckova